Duyurular

  • 2017-2021 Stratejik Plan Çalışmaları

    Stratejik planlamada ülkemizdeki üniversitelere öncü ve örnek çalışmalar gerçekleştiren üniversitemizin, temel değerleri ışığında geleceğe dair vizyonunu, stratejilerini ve hedeflerini...