9 Ekim 2017 Stratejik Planlama Konferansı

Üniversitemizin 2018-22 Stratejik Planı 19 Eylül 2017 tarihinde yapılan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato ortak toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu aşamada tüm birimlerimizin Plan'ın stratejilerinin uygulanmasına yönelik destekleyici stratejileri veya eylemleri belirlemeleri gerekmektedir. Birimlerin kendi stratejik planlama süreçlerinde izleyeceği yöntem ve takvim ile ilgili bilgi vermek ve Stratejik Plan'ımızın hazırlanmasına katkı verenlere teşekkür etmek için 9 Ekim 2017 saat 15:00'te konferans düzenlenmiştir.

Konferansa katılacak ve birimlerin stratejik planlamasında görev yapacak birim yöneticilerimizin ve mensuplarımızın konferanstan önce 2018-2022 Stratejik Planı ile Birim Stratejik Planlama Rehberi'ni incelemeleri yararlı olacaktır.